bouwhistorisch onderzoek,herbestemming,restauratie,ontwerp
 

DOOK [Dook] de; metalen kram of bout welke dient om natuur stenen delen onderling of met de ondergrond te verbinden.

DOOK erfgoedwerk; een verbindend element tussen de historie van het gebouwde erfgoed en de toekomst daarvan. Een belangrijk kenmerk van DOOK is de interdisciplinaire manier van werken. Een bureau waar specialisten samenwerken op het gebied bouwhistorie, restauratie, architectuur heeft een grote meerwaarde in deze tijd van ingrijpende veranderingen in de monumentenzorg, complexe herbestemmingsopgaven en bestuurlijke veranderingen. Eigenaren van monumenten zijn gebaat bij een gecombineerde aanpak van verschillende disciplines die een rol spelen in het erfgoedbehoud, zoals bouwhistorisch onderzoek, restauratie, ontwerp en beleidskwesties. Dat geldt zowel voor de particulier die zijn monumentale woonhuis wil onderhouden of verbouwen, als voor een gemeente die haar monumenten-bestand wil inventariseren