DOOK erfgoedwerk is een multidisciplinair ontwerp- en adviesbureau op het gebied van bouwhistorie, restauratie, architectuur en monumentenzorg. De verschillende deskundigen binnen het bureau zetten zich gezamenlijk in voor het behoud van het gebouwde cultureel erfgoed. DOOK doet onder andere bouwhistorisch onderzoek naar monumentale waarden van gebouwen, maakt restauratie- en onderhoudsplannen, verricht haalbaarheidstudies en creëert herbestemmingplannen voor historische objecten. DOOK ziet meerwaarde in het uitvoeren van meervoudige opdrachten, waarin aspecten als onderzoek, advies, en ontwerp gecombineerd zijn. Daarnaast werkt het bureau ook met veel plezier aan enkelvoudige opdrachten. DOOK werkt voor particulieren, bedrijven, overheden, corporaties en ontwikkelaars.

Waar wij kunnen bijdragen aan het behoud van ons gebouwd erfgoed, doen wij dat graag.
 
herbestemming industriĆ«le monumenten