VLAARDINGEN, HARINGPAKHUIS

Soort project Bouwhistorische verkenning
Opdrachtgever: ontwerpburo Kraan
Onderzoek: Hanneke Bleijs, Jos Schrijen 2010

Dit rijksmonument staat op een deel van de Haven van Vlaardingen dat vanaf circa 1630 bebouwd werd met woonhuizen. In de 18de bloeide in Vlaardingen de haringvisserij op en werden langs de haven veel pakhuizen, waaronder dit pand, opgetrokken. Het pakhuis is opvallend diep in en bood daardoor een flinke ruimte om o.a. haring op te slaan. Het bouwhistorisch onderzoek werd uitgevoerd omdat de eigenaar het pand intern wilde verbouwen en het wenselijk was te weten welke monumentale waarden er nog in het pand aanwezig waren.