HAARLEM, DRIJFRIEMENFABRIEK

Soort project Haalbaarheidsonderzoek, bouwhistorische verkenning
Onderzoek: Hanneke Bleijs, Katrien Koppers, Bianca Eikhoudt, Jos Schrijen

Op basis van een bouwkundige inspectie, bouwhistorisch onderzoek en een locatieanalyse is een restauratievisie voor de fabriek opgesteld. Voor twee verschillende bestemmingen, een hotel en een bedrijsverzamelgebouw, is uitgewerkt hoe ze in het gebouw passen. Ook is beschreven wat de consequenties van herbestemming voor het gebouw en de investeringskosten zijn.